Nyttige analyser i Google Analytics

Når man oppretter sin egen kan det være vanskelig å holde oversikt på dine brukere uten et analyseverktøy. Ved hjelp av Google Analytics kan du finne tall med store mengder statistikk fra besøkende på din nettside. Det er et nyttig måleverktøy som kan si noe om hvor de besøkende kommer fra, språk, land, kilde/medium og en rekke andre innsyn. Takket være vell gjennomførte kurs i Google Analytics var dette ikke noe ukjent for meg.

De viktigste analysene du bør gjennomføre dersom du driver en nettside/blogg

-Brukere(KPI-Key Performance Indicator)
-Hvor bruker fant din nettside
-Hvilket land brukeren befinner seg i
-Kilde/medium

Key Performance Indicator

Når man skal lage en digital strategi så bør man sette opp KPI’er som indikerer hvordan du gjør det i en periode, sammenlignet med en annen. Det er tall slik vi ser nedenfor som beskriver aktiviteten på nettsiden.

Fra 1.mai til 20. mai.
Fra 21. mai til 10.juni.

Denne analysen sier hvor mange brukere nettsiden har, nye bruker, økter, antall økter per bruker, sidevisninger, sider per økt, gjennomsnittlig øktvarighet som vil si gjennomsnittet av hvor lenge brukeren er på din nettside. Til slutt er det fluktfrekvens, også kalt bounce rate. Det vil si at bruker kun besøker én side, bare ett “bounce” innom nettsiden. Denne analysen er viktig fordi den sier mye om aktiviteten av brukere på din nettside. Hvor lenge er de der, hvor mange sider er de innom, osv.

Hvor bruker fant din nettside

Bildet viser hvor brukeren kom inn på din nettside fra.

I denne analysen får du oversikt over hvilke kanaler som har trukket til seg brukerne. “Social” er blogginnlegg som har blitt delt på sosiale medier, og det er her de fleste kommer inn fra. “Direct” vil si at brukeren benytter seg direkte til URL-adressen nettside. “Organic Search” er en resultatliste der resultatene rangeres i en bestemt rekkefølge basert på det som er relevant til søkeordet. “Referral” vil si at du har blitt videreført fra en annen web-side.

Denne analysen er nyttig, fordi den sier hvor brukeren fant din nettside. Slik vi ser ovenfor er det sosiale medier hvor mine brukere har funnet meg. Derfor er det viktig å dele vært innlegg på sine egne kanaler, fordi det skaper viral spredning. Analysen hjelper deg å se hvem kanal du bør være mest aktiv på, der hvor dine brukere er tilstedet.

Hvilket land brukeren befinner seg i

Her kan du se hvem land dine brukere befinner seg i. Hvis du ser at du har flere brukere fra andre land ville jeg vurdert å skrive på engelsk slik at det blir mer brukervennlig.

1. Norge 88,18%, 2. Spania 2,46%, 3. USA 1,97%, 4. Danmark 1,48%, 5. Tyskland 0.99%.

Kilder/medium

Kilder eller medium vil si i denne forbindelsen hvilket medium brukeren kom fra. Her var det seks rangerte sosiale plattformer. tre av de er en kilde via Facebook, som vil si at det er den sosiale plattformen de fleste brukerne kommer fra. Denne er nyttig for den viser deg en oversikt over hvor dine interessenter befinner seg, og hvor du bør satse mer.

Ved å bruke Google Analytics som analyseverktøy for din nettside vil du ha full kontroll på dine brukere. Dette er nyttig statistikk som du kan bruke for å bedre og optimalisere din nettside.

Sertifiseringer du får nytte av når du skal arbeide med digital markedsføring

Det jeg har sett når jeg har kikket meg gjennom ulike jobbannonser i forbindelse med markedsføring, er det svært mange som ønsker at man har visse sertifiseringer og gjennomførte kurs som man vil benytte når man arbeider med digital markedsføring. Derfor var jeg veldig fornøyd når det var en del av eksamen, og har nå gjennomført 5 av 6 kurs i Google Analytics og sertifisering i Google Digital garage. Dette har vært utrolig lærerikt, og absolutt noe jeg vil få utbytte av senere.

De følgende sertifiseringene som har blitt gjennomført er:
– Google Analytics for Beginners
– Advanced Google Analytics
– Google Analytics for Power User
– Introduction to Data Studio
– Google Tag Managers Fundamentals

– Google Digital Garage

Ved å ha gjennomført 5 av de 6 kursene fra Google Academy om Google Analytics har jeg skjønt hvor godt analyseverktøy dette faktisk er. Den samler og organiserer data på en rask og effektiv måte, og gratis versjonen gir der mer enn nok informasjon dersom du ikke er en stor bedrift. For å gjennomføre kursene og sertifiseringen må man sette av god tid og konsentrasjonen må være på topp. Jeg mener absolutt at dette er et nødvendig analyseverktøy dersom man skal satse på nettet.

Du kan benytte Google Analytics via nettleser eller apper på mobil og nettbrett. For at du skal kunne samle inn dataene fra din nettside/nettbutikk må du opprette en konto, og koble disse sammen. Da kan du starte med å analysere dataen som er innsamlet fra nettsiden og du får trafikken og oppførselen på de forskjellige brukerne. Du får full oversikt over brukers tilstedeværelse på din nettside. Du kan sette opp mål, som for eksempel at du ønsker et X antall mailadressen som du har tilgang til å sende nyhetsbrev og oppdateringer.

Til slutt gjennomførte sertifiseringen Fundamentals of Digital Marketing – Google Digital Garage. Dette kurset har en estimert tid på 40 timer, og inneholder 26 moduler med en test etter hver modul. Her er det viktig å ha fokus og motivasjon på topp gjennom hele, for du må gjennomføre en eksamen til slutt for å motta sertifiseringen. Her lærte man hvordan man kan utnytte de forskjellige kanalene for å kunne nå målgruppen ved hjelp av E-postmarkedsføring, markedsføring via SoMe, SEO(Search Engine Optimization), SEM(Search Engine Marketing) og mobilmarkedsføring. Av denne sertifiseringen fikk vi mer innsikt om hvordan vi kan benytte strategier og verktøy for å bygge eller forbedre nettsider, og ikke minst vedlikeholde og optimalisere de.

Etter sertifiseringen føler jeg meg mer komfortabel og kunnskaps-sterk på å analysere den innsamlede datene, vise hvordan kunder oppfører seg på ulike nettsider og hvordan kunde segmentering kan utnyttes for å oppnå best mulig resultat. Ved hjelp av Google Digital Garage lærer du det grunnleggende innen digital markedsføring.

Hvorfor bør man ta disse sertifiseringene?

Som nevnt tidligere er det flere og flere stillinger i digital markedsføring som ønsker eller krever at man har akkurat disse sertifiseringene. Du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og skiller deg ut fra andre konkurrenter. Når du har gjennomført sertifiseringene så bør det legges inn i dine egne mediekanaler som LinkedIn og CV’en. Dette er meget attraktiv å ha, for det er fortsatt ikke så mange i Norge som ha gjennomført akkurat disse sertifiseringene enda.

Hvis du ønsker å ta de nevnte kursene og sertifiseringen, så finner du de her:

Google Analytics for Beginners

Advanced Google Analytics

Google Analytics for Power User

Introduction to Data Studio

Google Tag Managers Fundamentals

Google Digital Garage

Hvordan bedrifter kan få best utnytte av sosiale medier

Sosiale medier har tatt overtaket i dagens markedsføring. Det er et aktuelt tema for alle bedrifter som ønsker å være synlig i markedet, og nå direkte ut til sine målgrupper. Det mange bedrifter gjør feil er at de hopper seg ut i flere plattformer uten bestemte mål, og i det hele tatt vet om sine kunder eller interessenter befinner seg der. Derfor får de heller ikke det de ønsket å oppnå ved å benytte det.

I dette innlegget skal jeg derfor vise deg noen enkle grep ved hjelp av nyttige verktøy som kan styrke din bedrifts posisjon i sosiale medier.

POST-modellen er et bra og anerkjent verktøy man kan benytte. Det er et strategisk rammeverk som veileder deg fra målgruppe, og til slutt hvem plattform du bør benytte for å nå målene du har satt deg, ved hjelp av en bestem strategi. Det handler om å sette seg gode mål ved hjelp av en smart strategi, til en riktig gruppe med individer, på riktig plattform.

P – People
O – Objectives
S – Strategy
T – Technology

People: Hvem er din målgruppe?

For at du skal få best utnytte av bruken av de forskjellige plattformene, må du konkretisere hvem du ønsker bedriften skal kommunisere med, og hvilke plattformer disse interessentene befinner seg. Hvem har et behov for deres tjenester eller produkter?

Her kan man ta for seg en segment-analyse eller et interessentkart for bedriften slik at man kan se hvem målgruppe du bør rette deg mot. Da går du inn på organisasjonen funksjonelle-, normative-, tilretteleggende- og diffuse-tilknytninger. Da får du en full oversikt over hvilke individer din bedrift bør benytte sine sosiale medier mot. Et interessentkart kan se slik ut:

(Screenshot av PowerPoint av Cecilie Skaude)

Når målgruppen er kartlagt er det viktig å måle adferdsnivået til målgruppen. Hvor aktive er de egentlig?

Det finnes ulike grader av involvering. Det kommer an på i hvilken grad individet involverer seg i hva bedriften legger ut på de ulike plattformene. Vi kan dele opp de ulike rollene i fem grader:

-Sosialiseringsbrukere (34%)
-Lukere (29%)
-Sporadiske brukere (23%)
-Diskusjonsbrukere (9%)
-Avansert brukere (5%)

(Prosenten viser brukerens aktivitetsnivå)

Objectives: Hva ønsker du å oppnå?

Det er viktig at bedrifter setter seg klare mål for hva slags resultater de vil oppnå. På dette punktet skal du derfor sette deg konkrete mål for hva du ønsker bedriften skal oppnå til din utvalgte målgruppe. Mål er bedriftens viktigste styringsverktøy, så det er derfor viktig at du har klare mål for å skape de beste resultatene. Et godt verktøy for å sette seg gode mål er S.M.A.R.T. metoden:

Spesifikt – Viktig at målet er tydelig.
Målbart – Målet må være målbart slik at det kan måles i tid, mengde, osv.
Attraktivt – Lag mål som er motiverende for alle.
Realistisk – Målet må være realistisk, slik at du har troen på at du oppnår det.
Tidsbestemte – Sett en frist slik at dere har noe å jobbe mot

Ved hjelp av denne metoden kan du sette de beste målene for å oppnå et tilfredsstillende resultat i sosiale medier.

Strategy: Hvilken strategi skal du bruke for å nå målene?

Etter hvert som målene er bestemt er neste steg å utvikle en strategi for å nå disse. Strategi handler først og fremst om hva du skal bruke sosiale medier til, og hvordan du skal bruke plattformene til å nå ut til målgruppen. Du må utvikle en strategisk plan på hvordan du ønsker at forholdet til kundene kan endre seg slik du ønsker å oppnå. Det er viktig å bruke sosiale medier til å skape et engasjement blant målgruppen. For eksempel kan innlegg med mye action og personliggjøring ved hjelp av videoer eller bilder, skape engasjement blant forskjellige målgrupper.

Det er også ulike tilnærminger ut fra hvilken forretningsfunksjon bedrifter har. I bildet nedenfor kan vi se ulike forretningsfunksjoner for ulike roller. Denne viser flere alternativer for hvordan man kan nå målet sitt, utifra hvilken forretningsfunksjon din bedrift har.

Technology: Hvilken plattform(er) bør du benytte?

Når du har laget en strategi for hvordan du skal nå målene som er satt, må du gå tilbake til målgruppen: hvor befinner de seg?

I denne siste delen tar du for deg utgangspunktet i de andre punktene i modellen, og slik finner du ut hvilke kommunikasjonsplattformer bedriften bør være tilgjengelig for sine kunder, og hvilke de kan droppe. Det er ingen gevinst å være på en plattform hvor målgruppen ikke er tilgjengelig.

En kombinasjon av alle disse punktene vil hjelpe din bedrift for mer synlighet i markedet, direkte kontakt med kunder og interessenter og ikke minst nå målene som blir satt. POST-modellen er et godt strategisk verktøy som jeg anbefaler å bruke!

/Lina

Kilder:

Charlene Li, Josh Bernoff, (2011), Groundswell, Expanded and Revised Edition: Winning in a World Transformed by Social Technologies.

https://blogg.markedspartner.no/lag-en-strategi-for-sosiale-medier-med-post-metoden

https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook

Så enkelt kan du opprett din egen nettbutikk

Jeg har vært med på å opprette og lansere en egen nettbutikk. Jeg trodde det skulle by på utfordring etter utfordring, men etter mye testing og feiling kom vi frem til et vellykket resultat. Fy så mye jeg har lært, og hvor mye erfaring jeg kan ta med meg fra denne oppgaven, og det har jeg lyst til å videreføre til deg slik at du også kan sette opp din egen velfungerende nettbutikk.

Vil du ta en titt innom nettbutikken min? P E R I O D . N O

  1. Velg en plattform
  2. velg et domene
  3. Design nettbutikken
  4. Legg til betalingsmetode
  5. Markedsføringskanaler
  6. Lansering av nettbutikk

Velg en plattform
For å starte din prosess med å opprett en nettbutikk må du finne deg en e-varehandelsplattform. Det finnes et bredt utvalgt, men vi valgte den mest ettertraktete fra Shopify, som også flere av våre gjesteforelesere har anbefalt. Der kan du starte med en 14-dagers prøveperiode. Jeg anbefaler også at dere benytter Shopify, da dette er svært brukervennlig plattform for å opprette nettbutikker. Gjennom plattformen kan du også koble til en “Plugins”, som gjør det mulig for dropshipping.

Ønsker du å teste ut Shopify? Da kan du trykke her!

Velg et domene
Hvis du vil ha en nettbutikk som er velfungerende og samtidig ser profesjonelt ut vil jeg anbefale å opprette et domene. Med Shopify sin plattform blir din URL-adresse med deres navn. Gjennom WebHuset kan du kjøpe ditt egent domene. Normalt koster det 99kr/året, men de har nå en kampanje på kun 7kr/året! Da kan du velge akkurat det navnet du ønsker at din nettleser skal hete, så sant den er ledig.

(Screenshot av nettside)

Design nettbutikken
Shopify er en enkel plattform for at du skal få designe din nettbutikk slik du vil, selv med gratisversjonen kan MYE gjøres. Det er rett og slett bare å prøve seg frem før du kommer til resultatet du ønsker å ha. Shopify sitt kundeservice er svært behjelpelig dersom du trenger hjelp.

(Screenshot fra egen nettside)

Legg til betalingsmetode
Hvis du skal ha en velfungerende nettbutikk hvor kjøpere kan handle må du ha en betalingsløsning. Dette trodde jeg skulle bli vanskelig å få koblet til, men det var kanskje det letteste. Vi valgte å benytte Stripe som betalingsløsning. Det tok kun 2 minutter fra jeg opprettet konto til løsningen var implementert til vår nettbutikk. Viktig å legge til at her må du ha et IBAN-nummer som du kobler til Stripe-kontoen.

Markedsføringskanaler

Mailchimp er et digitalt verktøy som du kan koble til Shopify. Dette hjelper deg til å samle inn e-poster for alle som ønsker å legge igjen en e-post for å motta nyhetsbrev. Programmet lagrer alle e-postadressene som du senere kan bruke for til markedsføring, oppdatere kunder eller kampanjer. E-postmarkedsføring er lurt å benytte seg av fordi det er lave kostnader, og ikke minst er det en effektiv måte å markedsføre mot dine kunder.

Jeg hadde også anbefalt å opprette en Facebook-side og Instagram-konto. Jeg gjorde dette, og det handler om at du er synlig for potensielle kjøpere, og være aktivt på de plattformene dine kunder aktive på.

Lansering av nettbutikk
Når alle elementene ovenfor er implementert er du klar til å lansere din velfungerende nettbutikk. Her er det viktig at du sjekker at designet i nettbutikken er på plass, domenet er tilkoblet Shopify og en betalingsmetode er lagt til og aktiv. Bruk dine andre plattformer for å markedsføre at butikken er lansert.

(Lansering for egen nettbutikk)

Aldri før har jeg tatt inn så mye kunnskap på så kort tid. Det har vært spennende og lærerikt, og dette er erfaringer jeg kan ta med meg inn i arbeidslivet. Jeg liker praksis arbeid og utfordringer, og det fikk jeg utnyttet her.

/Lina

Algoritmer, hva er det?

Vi har nok alle hørt ordet før, men kanskje ikke vært helt sikker på hva det er og hvordan det fungerer. Jeg var selv der. Ordet var kjent for meg, men ante ikke hva det gjorde eller hva det brukes til. Algoritmer er et av de viktigste begrepene innenfor digital markedsføring. Ved et raskt søk på nettet kommer det opp flere artikler som beskrive hva algoritmer er, men jeg valgte den jeg følte forklarte det på en enkel og grei måte.

Algoritmer er nemlig en slags instruksjon for datamaskinen som forteller den hva den skal gjøre, og hvilken rekkefølge det skal gjøres i. Du kan se på det som et sett med koder som sammen danner et resultat, og gir en detaljert fremgangsmåte å løse en oppgave. Se for deg når du lager mat, og du følger en oppskrift til punkt og prikke. På samme måte følger algoritmen en oppskrift i bestemt rekkefølge og hjelper maskinen mot riktig løsning. Men hva brukes det til?

Algoritmer påvirker oss mennesker gjennom hele hverdagen uten at vi er klar over det. Du har kanskje lagt merke til hvordan akkurat det plagget du kikket på Nelly tidligere nå dukket opp i din Facebook-feed. Dette er ingen tilfelle. Det er algoritmer som gir det et utvalg tilpasset deg. Dette er fordi de har et tidligere mønster på deg, og anbefaler tingene du interesserer deg for. Anbefalingene Netflix kommer med er også utvalgt av algoritmer, og det er basert på hva du har sett på tidligere. Det kalles gjenkjenningsalgoritmer, og det gjør det mulig å tilpasse og lagre din netthistorikk for å personifisere og konkretisere dine søk. Dette kan høres litt skummelt ut, men det forenkler rett og slett vår hverdag uten at vi vet det. Det skaper en enorm effektivitet.

Ved for eksempel at en organisasjon benytter seg av algoritmer kan det spare mye tid. Det gjør det enklere og raskere å finne akkurat den informasjon de vil ha. Med riktig data kan algoritmene ta automatiserte beslutninger for å effektivisere arbeidet og redusere kostnader. Når det gjelder markedsføring kan det være en utfordring. Ta for eksempel Facebook sin algoritme. Hvis de gjør noen endringer eller videreutvikler algoritmen kan endringene påvirke deres forretning, hvorvidt de må endre på sine annonser/reklamer for å sørge for at det vises i de relevante nyhetsstrømmene.

Resultatet algoritmene kommer ikke alltid nødvendigvis med perfekt løsninger. Så det er stadig behov for videreutvikling og kontinuerlig oppdateringer for å kunne forbedere dem. Og som bevisst forbruker er det viktig å ha oversikt over hva det er og hvordan det påvirker deg. De blir stadig mer avanserte, og kan i dag løse oppgaver mange mennesker ikke klarer.

Kilder:

https://snl.no/algoritme 

https://www.itpraten.no/teknologi/slik-pavirker-algoritmer-hverdagen-din/


Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm.  

Viral vekst, nettverkseffekter og increasing returns

Digitale plattformer har blitt en hverdag for de fleste. Aldri mer har vi mennesker brukt mer tid på mobilen en det vi gjør i dag, og sosiale medier er en stor del. Det er Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, you name it. Du skal holde deg oppdatert og oppdatere andre til en hver tid. Men det er nettopp dette viral vekst, nettverkseffekter og increasing returns handler om.

Viral vekst

Viral vekst kan forklares på veldig mange måter. Det kan minnes som et virus, noe som sprer sag raskt. Slik Arne Krokan forklarte det i sin bok Nettverksøkonomi, var viral vekst en måte å spre noe på. Det handler om hvordan digitalt innhold sprer seg bredt og raskt i den digitale verden. Han nevner også at det er en av de viktigste effektene man kan bruke når man utvikler digitale tjenester. For å forklare viral vekst kan vi bruke oss selv som et eksempel. Instagram er noe vi unge bruker daglig. Vi benytter det for å uttrykke våre liv i bilder og korte videosnutter. Deler vi et bilde her er det større sjanse for viral vekst, enn hvis vi kun hadde delt det privat med enkelte. Da får de fleste av dine følgere med seg hva du delte, og hvis du i tillegg har en åpen profil kan følgerne av dine følgere også få sett dette. Slik fortsetter det å spre seg, og det er nettopp dette som er viral vekst.

Nettverkseffekter

Etterhvert som et nettverk får flere brukere vil verdien for de eksisterende brukerne øke. Dette er hva nettverkseffekter går ut på. Når det er nye brukere som knytter seg til nettverket, øker verdien for alle medlemmene i nettverket. Det er en signifikant sammenheng med at flere brukere tilsvarer høyere verdi.

Increasing returns

Increasing returns som går ut på at avkastningen øker når digitale tjenester vokser i størrelse. Digitale tjenester som Finn.no er et godt eksempel her. De har svært lave driftskostnader i forhold til fortjenesten. Slik kan de bare fortsette å vokse, for driftskostnadene blir ikke særlig større selv om fortjenesten gjør det.

Sammenhengen

Den enkleste måten å forklare hvordan disse tre begrepene henger sammen er at de betegnes som selvforsterkende vekst. Nettverkseffekter gir lønnsomhet for brukerne av at nettverket vokser, samtidig hvis man reduserer transaksjonskostnadene vil flere ta i bruk tjenesten. Dette fører til at nettverket på tjenesten vokser, og verdien til hver enkelt øker. Dette kan skape en viral vekst gjennom deling av positive opplevelser enten via venner eller bekjente. En bedrift vil da sitte igjen med et større nettverk, hvor de tjener mer penger ved increasing returns.


Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_effect

www.krokan.com/arne/

Kunstig intelligens styrer kineserne: trygt eller frykt?

Kan vi stole fullt på AI? Eller bør vi frykte den? Kunstig intelligens er noe som har vokst markant de siste årene, og vil fortsette å være i stor utvikling fremover. Det er et tema som blir daglig omtalt, og det blir hele tiden presenter nye løsninger. Kunstig intelligens består av algoritmer som er et sett regler som utfører en oppgave. Det er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Det fører til en mer effektivisering i samfunnet og mindre menneskelige feil.

Noe sjokkerende Arne Krokan nevnte i forelesningen var hvordan kunstig intelligens var brukt til å lage “deepfake” video og opptak. Det vil si at hvem som helst som har til gang til den type teknologi kan lage en fake video av for eksempel en kjent person som kan si eller gjøre noe brutalt, kun ved hjelp av et bilde. Denne type utnyttelsen av mennesker er dårlig bruk av kunstig intelligens, og bør stanses slik det prøves på. Kanskje det mest interessante for min del som ble nevnt av foredragsholder var hvordan Kina hadde tatt kunstig intelligens til et nytt nivå. De har opprettet Social Credit System, som rangerer deres innbyggere etter hva slag utdanning de har, jobb, kriminal bakgrunn, venners score, etc. Alt dette blir samlet opp til en score som tilsier noe om hvordan samfunnet og landet vil behandle deg. Har du en bra score vil du få goder som lån, tilgang til de beste skolene, hotellene og lignende. Har du en dårlig score kan de fjerne fordelene jeg nettopp nevnte, i tillegg til at de kan nekte deg å reise med fly og tog, stoppe deg fra å få de beste jobbene, og det kan gå så langt at de kutter internett tilgangen din. Hvis du skriver negativ eller positiv omdømme om landet eller regjeringen vil også kunstig intelligens registrere dette, og igjen gå utover deres score. Kina har flere millioner videokameraer, med opptakssystem, som gjenkjenner deg til enhver tid og alle type kjøretøy. Innen 2020 vil de dekke hele Kina. Ved hjelp av full overvåkning kan de hele tiden oppdatere og opprettholde hva befolkningen sier og gjør, som tilslutt tilpasser deres score.

Før forelesningen kan jeg ærlig innrømme at jeg aldri hadde hørt om noe “social credit system”. Det var helt nytt for meg, og det eneste spørsmålet som gikk i tankene, til tross av alt nytt jeg hadde lært, var om AI og hva Kina benytter det til skaper trygghet eller frykt for innbyggerne. På den ene siden har regjeringen full kontroll til enhver tid om man gjør noe rett eller galt. Da får de fjernet de som faktisk er en trussel for samfunnet, noe som er bra og gir trygghet for de andre redelige innbyggerne. Med et slikt system blir det i tillegg mer rettferdig for hver person, for kunstig intelligens tar med alt i betrakting. På den andre siden, sett i alt, er dette et system hvor man hele tiden er opptatt av å ha en høy score. Jeg tror ikke vi mennesker har godt av å bli målt på denne måten, og det kommer til å bli ekstreme skiller i samfunnet av hvem som har høy og lav verdi. De med lav score mister mange fordeler, og allerede nå har ni millioner kinesere blitt nektet å fly. Er det noe vi ønsker her i Norge? Konstant overvåkning av hva vi sier og gjør? mister goder, og skilles fra kjente? Jeg tror ikke vi har bruk for eller at det er nødvendig å innføre en slikt system her, og ikke i Kina heller for den saks skyld. MEN, en fin mellomting hvor konsekvensene ikke er så store, med en stigende og sikker implementering, kan jeg se meg åpen for.

Kilder:

https://www.vox.com/the-goods/2018/11/2/18057450/china-social-credit-score-spend-frivolously-video-games

https://nordic.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4?r=US&IR=T

Hello World!

Velkommen til min nettside. Her vil jeg poste relevante temaer innenfor digital markedsføring.